Om de veiligheid van alle bezoekers en de sfeer op het festival te waarborgen, heeft de organisatie een paar huisregels opgesteld:

 

 1. BOA- en beveiligingsmedewerkers kunnen je de toegang ontzeggen, en je aanspreken op ongewenst gedrag.
 2. Bezoekers die op de zwarte lijst van Baroeg staan, zijn ook op Baroeg Open Air niet welkom.
 3. In verband met de veiligheid van ons publiek kun je bij de toegang gefouilleerd worden. Vrouwen mogen vanzelfsprekend weigeren gefouilleerd te worden door een mannelijke medewerker. Alle tassen worden gecontroleerd.
 4. Het is niet toegestaan het festivalterrein te betreden met eigen drank, glas, blik, eten, huisdieren, spuit- en deodorantbussen, wapens, pinnenbanden, drinkhoorns en kogelriemen. Deze items worden in beslag genomen.
 5. Per bezoeker wordt maximaal 1 ongeopende plastic fles of kartonnen verpakking met uitsluitend water toegelaten. Medicijnen worden alleen toegestaan in de originele verpakking.
 6. Handel in hard- en softdrugs en gebruik van harddrugs zijn ten strengste verboden. Gebruik van softdrugs is verboden voor bezoekers onder de 18 jaar.
 7. Beschonken bezoekers worden niet toegelaten tot het terrein.
 8. Jongeren onder de 16 jaar zijn welkom, indien begeleid door een volwassene.
 9. Het nuttigen van alcohol is niet toegestaan voor bezoekers jonger dan 18 jaar. Bezoekers onder de 25 jaar kunnen alleen alcohol nuttigen wanneer zij in het bezit zijn van een 18+ polsbandje. Dit polsbandje kunnen ze verkrijgen bij de ingang, na het tonen van een geldig legitimatiebewijs.
 10. Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
 11. Festivalmedewerkers kunnen naar je ID-bewijs vragen indien zij dit nodig achten.
 12. Ouders, opvoeders, voogden of begeleiders zijn er verantwoordelijk voor dat kinderen gehoorbescherming dragen, maar de BOA-organisatie let hier ook op. Bij de infostand zijn speciale oorkleppen te koop.
 13. Respecteer onze en andermans eigendommen.
 14. Help de organisatie om het terrein schoon te houden. Deponeer je afval in de vuilnisbakken of lever bij het Beker Inleverpunt 1 meter bekers in voor 1 consumptiemunt.
 15. Uitingen van fascisme en racisme worden niet getolereerd.
 16. De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste, verloren, zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen van bezoeker of immateriële schade.
 17. Het is verboden het festivalterrein met (alcoholhoudende) drank te verlaten.
 18. Om 22.00 uur sluit de ingang van het terrein, ook voor bezoekers die al eerder op het terrein aanwezig waren. De muntverkoop stopt om 22.30 uur en de bar sluit om 22.45 uur.
 19. Het maken van foto- en video-opnamen met amateurcamera’s is toegestaan. Professionele fotografen dienen een accreditatie aan te vragen via david@baroeg.nl.
 20. Het verspreiden van flyers, posters of ander promotiemateriaal is niet toegestaan.